KØREKORT

Her er alt du skal vide for at komme godt i gang!

Bliv en god og sikker bilist på en smart måde. Hurtigt, nemt og billigt med 100 % teori beståelsesgaranti

Her på siden har vi samlet en masse information om kørekort. Blandt andet information om prøverne, og information om den bilteknik man kan blive spurgt ind til under den praktiske prøve.  

PRØVERNE

En teoriprøve består af 25 spørgsmål. For at bestå teoriprøven må man højst have 5 fejl. Flere fejl inden for samme billede tæller som 1 fejl.

Hvert af teoriprøvens 25 spørgsmål indeholder 2-4 svarmuligheder, som hver skal besvares med enten et ja eller et nej.

 

Hvordan tælles fejl?

Svarer eleven korrekt på alle svarmuligheder inden for samme billede, er hele spørgsmålet korrekt besvaret. 

Svarer eleven forkert på én eller flere svarmuligheder inden for samme billede, tæller det som én fejl. Hvis eleven besvarer 1-4 svarmuligheder inden for samme billede forkert, regnes det altså kun som én fejl. 

For at bestå teoriprøven skal mindst 20 ud af de 25 spørgsmål være besvaret helt rigtigt.

 

Hvor lang tid tager det at gennemføre en teoriprøve? 

Det tager ca. 15-20 minutter at gennemføre teoriprøven, og eleverne skal have svar umiddelbart efter. Eleverne skal have feedback på deres teoriprøve i et bedømmelsesskema, hvor evt. fejl fremgår.

Elever, der ikke består teoriprøven, skal tilbydes at gå op igen. Det koster et gebyr.

Til din køreprøve (den praktiske prøve) skal du vise, at du har lært at køre bil på en sikker måde, og at du kender reglerne i trafikken. Du bliver testet både i dine færdigheder og din adfærd. Du skal køre mindst 25 minutter i trafikken. Ud over selve kørselstiden bliver du testet i din viden om bilens udstyr. Køreprøven slutter med en evaluering.

 

Køreprøven kan forlænges eller afbrydes, hvis din viden eller dine kørefærdigheder er utilstrækkelige. Svarer du fx forkert på de tekniske spørgsmål om bilens udstyr, kan den sagkyndige (censor) beslutte, at du ikke har bestået prøven. Det samme gælder, hvis den sagkyndige undervejs vurderer, at du ikke kører godt nok.

 

De manøvrer, som er indøvet på lukket øvelsesplads og køreteknisk anlæg, skal ikke ved prøven udføres separat, men indgår i forbindelse med den normale betjening af køretøjet under kørslen. Dog skal baglæns kørsel omkring hjørner, 3-punkts vending, parallel parkering, indgå stikprøvevis, men kan kun kræves udført med nogen præcision.

Resultatet af prøven skal meddeles straks efter prøvens afslutning.

BILTEKNIK – LYS

Alle lygter og reflekser skal være hele og rene, og alle lygter skal kunne lyse.

Lygter i par skal have ens farve og lysstyrke.

Forlygternes lys skal være hvidt eller gulligt. Pærer skal være sat rigtigt i forlygternes fatninger (bedømt ud fra lys-mørke grænsens placering).

Der skal være 2 nærlyslygter foran bilen, hvorved lyset skal have en hvid eller en gullig farve. Nærlysene skal oplyse vejen mindst 30 m foran bilen, og de skal have et fald på 1 % (dvs. et fald på 1 cm pr. m.) Nærlysene skal være asymmetriske, dvs. de skal kunne lyse mere på højre side end på venstre side, samt må modkørende ikke blændes.

Der skal være 2 fjernlyslygter foran bilen, og lyset skal have en hvid eller gullig farve. Fjernlys skal oplyse vejen mindst 100 m foran bilen, og fjernlysene skal have en kontrollampe i instrumentpanelet (med blå farve).

Der skal være 2 positionslygter foran bilen, hvormed lyset skal have noget hvidt farve. Derudover skal lygterne kunne ses på 300 meters afstand, hvor der ikke må blændes.

Der skal være 6 blinklygter i alt (2 foran bilen, 2 på siderne af bilen og 2 bag på bilen). De 6 blinklygters lys skal have en gul farve, og skal kunne blinke mellem 60 og 120 gange pr. minut, eller 1-2 gange i sekundet. Samt skal det kunne ses i kraftigt sollys.

Der skal være 2 baglyslygter. De skal have rødt lys, og skal kunne ses på 300 meters afstand, samt må de heller ikke blændes.

Der skal være 3 stoplyslygter med rødt lys. De skal lyse væsentligt kraftigere end baglygterne.

Der skal være mindst et nummerpladelys, som skal lyse med hvid farve. Nummerpladen skal kunne læses fra 20 meters afstand. Hvis der er to nummerpladelys, skal begge virke.

Havariblinket er en kontakt, som tænder alle 6 blinklygter samtidigt. Bruges ved nødtilfælde, f.eks. ved kødannelse på motorvejen, motorstop eller ved færdselsuheld.

BILTEKNIK – ANDET

Der skal være 2 røde reflekser bag på bilen, og de skal være godkendte. Derudover må reflekserne ikke være formet som trekanter, men skal være formet runde.

Hornet skal have en klar og konstant tone. Må ikke spille melodier eller lignende.

Bilen skal være udstyret med samme type dæk på alle fire hjul. Gerne 2 forskellige mærker, men så parvis ens på samme aksel. Dæk, fælge og leje skal være ubeskadelig. Dækkene skal være monteret i korrekt omløbsretning, evt. ved visning af pile eller ved påskriften “ROTATION” på siden af dækket. Der skal være 1,6 millimeters dækmønster på hele trædefladen, evt. ved måling af slidindikatoren. Dækket skal være pumpet op til et lufttryk, svarende til bilens instruktionsbog (korrekt lufttyk). Pigdæk må kun bruges fra 1.nov. til 15. april.

Støddæmperne skal være virksomme ved alle hjul. Måden på at kontrollere støddæmperne, er ved at trykke kraftigt på dem – og hvis de falder til ro med det samme, virker de som de skal.

Motoren må ikke udvikle unødvendigt røg og støj. Motoren må ikke være tilsølet af udsavende olie. Motorens olie skal være påfyldt mellem minimum og maximums mærket). Måden på at tjekke påfyldningen, er ved at tage oliepinden op, og tørre den af, hvorefter den puttes ned igen. Oliepinden tages op igen, mens den nu bør være mellem minimum og maximums mærket. Kølervæskebeholderen skal også være påfyldt mellem minimum og maximums mærket. Sprinklervæsken skal være tilstrækkelig påfyldt, nok til en køretur. Bremsevæskebeholderen skal også være påfyldt mellem minimum og maximums mærket. Hvis der mangler bremsevæske, så vil kontrollampen til bremsevæsken ikke slukkes efter start på motoren.

Driftsbremsen: skal være sikker, hurtig og virksom. Den skal kunne standse bilen ved alle hastigheder og belastninger. Driftsbremsen skal virke på alle 4 hjul. Der skal være 2 kredsbremsesystem, samt Hydraulisk væske. Nødbremsen er typisk den ene kreds i 2-kredsbremsesystemet. Nødbremsen skal kunne standse bilen sikkert og virksomt, hvis den ene kreds i driftsbremsen svigter.

Bremsepedalen: pedalen skal have en ru trædeflade, og må ikke vakle fra side til side. Der skal være 1 cm. frigang i topstilling. Pedalen må højst kunne trykkes halvvejs ned fra top til bund. Bremseforstærkeren kontrolleres sådan: Sluk motoren. Pump bremsen 5-6 gange og hold trykket på bremsen og start motoren. Pedalen skal synke. 

Parkeringsbremsen skal være mekanisk, dvs. den skal fungere ved hjælp af en trækstang eller wire forbindelse. Den skal kunne holde bilen på en 18 %’s stigning. Parkeringsbremsen skal virke mindst på 2 hjul, hvilket typisk er baghjul.

Styreapparatet skal være let, hurtigt og sikkert. Rattet skal let kunne drejes, fra yderstilling til yderstilling, uden ujævn modstand eller mislyde ved lav hastighed. Styreapparatet skal være selvoprettende. Der må ikke være ratslør. Måden til at kontrollerer ratsløret sker således: Hjulene skal straks følge rattets bevægelser. Du kontrollerer det ved at starte bilen og dreje lidt på rattet, mens du kigger på hjulet i venstre side. Ved kontrol af højre side, skal du have en til at hjælp, evt. den køreprøvesagkyndige.

Udstødningen skal være fastspændt med bøjler og stropper. Den skal være tæt. Den må ikke udvikle unødvendigt røg eller støj.

HVEM ER VI?

Vi er til for at hjælpe dig på vej! Vi har altid vores elevers behov i fokus, og vi underviser med faglig stolthed. Det skal være sjovt, og læreligt at tage kørekort. Det stræber vi efter!

Smart Trafikskole & Køreskole Helsingør

Rosenkildevej 13
3000 Helsingør

Telefon: 2192 5791
Email: smarttrafik@gmail.com

Smart Trafikskole
4.8
drevet af Facebook